Werkgevers

Werkgevers profiteren direct

De arbeidsmarkt verandert continu. Regels en wetten wijzigen regelmatig. Als ondernemer wilt u hier niet mee bezig zijn maar wel het beste voor uw personeel. Daarnaast is het tevens belangrijk flexibel om te kunnen gaan met uw personeel indien dit voor de uitvoer van het werk gewenst is.

Een van de manieren om dit te doen is uw personeel op de payroll te zetten. U heeft daarmee geen investering in kennis en uitvoering van de loonadministratie en direct alles geregeld. 

Wat kan Beryl Personeel voor u als ondernemer betekenen?

Ketenregeling
Vanaf 1 juli 2015 is het toegestaan om 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten met een maximale periode van 2 jaar. Deze regeling start opnieuw na 6 maanden nadat de laatste arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Wat kan Beryl Personeel hierin voor u betekenen?
Beryl Personeel biedt de mogelijkheid om voor de duur van 5½ jaar, tijdelijke uitzendovereenkomsten aan te bieden. Dat is ten opzichte van de ketenregeling voor werkgevers een verruiming van 3½ jaar. De eerste 78 weken zijn flexibel in te vullen (fase A), daarna start fase B en kan Beryl nog maximaal zes contracten in vier jaar bieden. Daarmee heeft u als ondernemer dus 5½ jaar grote flexibiliteit. 


Proeftijd
In contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter, mag geen proeftijd worden opgenomen. Dit houdt in dat u als werkgever uw werknemers direct in dienst moet nemen voor zes maanden, of u moet een contract aanbieden van zeven maanden of langer.  

Wat kan Beryl Personeel hierin voor u betekenen?
De eerste 78 weken zijn flexibel. Omdat medewerkers via Beryl Personeel de eerste 78 weken middels een uitzendcontract werken, is proeftijd niet van toepassing.


Opzegtermijn
Sinds 1 januari 2015 is het verplicht een bepaalde tijd overeenkomst een maand voor het einde van de overeenkomst aan te zeggen. Tenzij de overeenkomst korter duurt dan zes maanden of wanneer het gaat om een contract met een projectomschrijving waarbij  de einddatum niet gesteld is. Indien een overeenkomst niet tijdig wordt aangezegd is de werkgever een vergoeding van één maandsalaris (of naar rato van de periode te laat) verschuldigd aan de medewerker. Deze vergoeding geldt zowel wanneer de overeenkomst wordt opgezegd, als wanneer de overeenkomst wordt voortgezet.

Wat kan Beryl Personeel hierin voor u betekenen?
Doordat Beryl Personeel medewerkers de eerste 78 weken flexibel in dienst heeft, kan op elk gewenst moment gestopt worden. Zonder of met een zeer korte opzegtermijn. U bent dus direct flexibel in de inzet.


Ontslag
Er is altijd een transitievergoeding vereist wanneer een medewerker langer dan 2 jaar in dienst is en het bepaalde tijd contract niet wordt verlengd of het onbepaalde tijd contract wordt beëindigd op initiatief van de werkgever. De medewerker krijgt bij ontslag een transitievergoeding conform een vaste rekenmethode. De transitievergoeding is maximaal € 75.000,-.


Wat kan Beryl Personeel hierin voor u betekenen?
Beryl Personeel is de juridische werkgever en draagt zodoende alle risico’s. Een eventueel uit te betalen transitievergoeding komt dan ook voor rekening van Beryl Personeel. 


Beryl Personeel:

  • is juridisch werkgeverschap
  • is als juridisch werkgever verantwoordelijk voor de complete personeels- en salarisadministratie, inclusief de opvolging van het ziekteverzuim
  • verzorgt tijdige en correcte salarisbetalingen
  • verzorgt loondoorbetaling bij ziekte, ziektebegeleiding en opvolging van ziek- en herstelmeldingen
  • verzorgt afdracht van sociale premies, loonbelasting, pensioen.
  • verzorgt loonstroken en jaaropgaven.